Vaikų piešinių konkursas „Mano mažasis draugas“

Skelbiame vaikų piešinių konkursą „Mano mažasis draugas“ ir kviečiame vaikučius nupiešti savo augintinį (šunį ar katę), piešinį atnešti į Žagarės regioninio parko direkciją (Malūno g. 1, Žagarė) ar nuskenuotą atsiųsti el. paštu info@zagaresrp.lt.

Konkursui pateikti darbai bus talpinami Žagarės vyšnių festivalio Facebook paskyroje . Darbų vertintojai - paskyros sekėjai, prie mėgstamo piešinio paspaudę „Patinka“.

Š.m. liepos 11 d. konkurso nugalėtojais bus paskelbiami tie autoriai, kurių darbai surinks daugiausiai „Patinka“ paspaudimų.

3 konkurso nugalėtojai Žagarės vyšnių festivalio 2017 metu š.m. liepos 15 d. 14 val. bus apdovanoti diplomais ir UAB „Joniškio grūdai“ bei „BUONCU - laimingam augintiniui“ įsteigtais prizais. Konkurso globėjas - UAB „Joniškio grūdai“ ir „BUONCU - laimingam augintiniui“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir dalintis su draugais!


Mažieji draugai

 

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO MAŽASIS DRAUGAS“
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Piešinių konkurso „Mano mažasis draugas“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Piešinių konkursas „Mano mažasis draugas“ – renginys vaikams, skirtas įgytų žinių taikymo praktinėje veikloje įgūdžių lavinimui, saviraiškos, vaizduotės skatinimui.
3. Konkurso organizatorius – Žagarės regioninio parko direkcija.
4. Konkurso globėjas - UAB „Joniškio grūdai“ ir „BUONCU – laimingam augintiniui“.

II. KONKURSO TIKSLAI
5. Susieti vaikų patirtį, išgyvenimus, jutiminį suvokimą su juos supančiu pasauliu, pateikiant šį sąryšį vaizdais – t.y. piešiniais.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkursas vyksta nuo š.m. birželio 14 d. iki š.m. liepos 7 d.
7. Konkurso dalyviai – ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai.
8. Dalyvis gali pateikti vieną (išskyrus, kai darbą sudaro keli darbai) savo kūrybinį darbą.
9. Teisę dalyvauti konkurse turi visi, kurie savo kūrybinius darbus pateiks iki nustatyto laiko ir parengtus pagal konkurso nuostatuose numatytus reikalavimus.
10. Darbai pateikiami keturiose amžiaus grupėse:
•                    ikimokyklinio amžiaus;
•                    7-10 m.;
•                    11-14 m.;
•                    15-18 m.

IV. DARBŲ PATEIKIMAS
11. Dailės darbai turi būti atlikti A4 formatu (210 mm x 297 mm). Priimami darbai, piešti akvarele, guašu, akrilu, pieštukais, flomasteriais, vaškinėmis kreidelėmis, tušu, piešti kompiuteriu ir kitomis technikomis. Taip pat karpiniai iš spalvoto popieriaus, klijuotos aplikacijos ar kitaip sukurti darbai. Darbai turi būti atlikti kokybiškai, kad nesuirtų.
12. Konkurso dalyviai, pateikdami kūrinius, prisiima atsakomybę, jog jie yra šių kūrinių autoriai. Taip pat autoriai garantuoja, kad pateikiamų kūrinių neturtinės ir turtinės teisės priklauso patiems autoriams.
13. Pateikiant darbus būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą ir sukūrimo metus.
14. Konkursui pateiktas darbas turi vaizduoti konkurso dalyvio augintinį (šunį ar katę) santykį, veiklas su juo.
15. Darbai konkursui pristatomi iki š.m. liepos 7 d.:

16. Konkursui pateikti darbai bus publikuojami socialinio tinklo Facebook Žagarės vyšnių festivalio paskyroje (https://www.facebook.com/ZagaresVysniuFestivalis/).

V. VERTINIMAS
17. Konkursui pateiktus darbus vertins socialinio tinklo Facebook Žagarės vyšnių festivalio paskyros sekėjai, kurie, skelbiant informaciją apie piešinių konkursą, bus kviečiami „pamėgti“ patikusį piešinį iki š.m. liepos 10 d.
18. Š.m. liepos 11 d. konkurso nugalėtojais bus paskelbiami tie autoriai, kurių darbai surinks daugiausiai „Patinka“ paspaudimų.
19. 3 konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir UAB „Joniškio grūdai“ įsteigtomis dovanomis.
20. Nugalėtojų apdovanojimas vyks Žagarės vyšnių festivalio 2017 metu programoje nurodytu laiku.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Visa informacija, susijusi su piešinių konkursu „Mano mažasis draugas“, bus skelbiama socialinio tinklo Facebook Žagarės vyšnių festivalio paskyroje (https://www.facebook.com/ZagaresVysniuFestivalis/), Žagarės vyšnių festivalio svetainėje www.vysniufestivalis.lt ir Žagarės regioninio parko direkcijos interneto svetainėje http://zagaresrp.am.lt.
22. Piešiniai autoriams negrąžinami.
23. Konkurso dalyvis yra susipažinęs su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.


Linkime kūrybinės sėkmės, lauksime Jūsų Žagarės vyšnių festivalyje 2017!