Vyšnių festivalio turgus

2017 05 04

Dėmesio!
Registracija į 2017 m. Žagarės vyšnių festivalio turgų stabdoma!

Registracija į Žagarės vyšnių festivalio turgų 2017 stabdoma, nes jau visos prekybos vietos yra rezervuotos.
Anketos, pateiktos po š.m. gegužės 4 d., bus priimamos, tačiau svarstomos tik atsiradus laisvoms vietoms.

 

2017 metų prekiavimo Žagarės vyšnių festivalio turguje taisyklės

 • Žagarės vyšnių festivalio turgaus organizatorius
 • Žagarės regioninio parko direkcija.
 • Žagarės vyšnių festivalio turguje dalyvauja:
 • Žagarvyšnių augintojai, liaudies meistrai, amatininkai, tautodailininkai, tautinio ir kulinarinio paveldo puoselėtojai, įvairių firmų atstovai ir kt.
 • Turguje prekiaujama:
 • Vyšniomis ir jų gaminiais, kulinarinio paveldo ir kitais maisto produktais.
 • Rankų darbo, tradicinių žaliavų, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, amatininkų dirbiniais.
 • Įvairių Lietuvos ir užsienio firmų gaminama produkcija.
 • Turgaus vieta:
 • Žagarės dvaro parkas, Kęstučio g., Žagarė, Joniškio rajonas.
 • Turgaus darbo laikas:
 • 2017 m. liepos 14-15 d.
 • Turgaus pradžia: 2017 m. liepos 14 d. (penktadienį) 15.00 val., liepos 15 d. (šeštadienį) 9 val.
 • Turgaus pabaiga: 2017 m. liepos 15 d. (šeštadienį) iki kultūrinių renginių pabaigos.
 • Atvykimas į prekybos vietą: 2017 m. liepos 14 d. (penktadienį) iki 15 val., liepos 15 d. (šeštadienį) iki 9 val.
 • Registracija:
 • Pradžia 2017 m. kovo 1 d.
 • Pabaiga 2017 m. birželio 20 d. Pramogų ir atrakcionų, pramoginių žaislų ir suvenyrų, maitinimo: įvairių karštų patiekalų, užkandžių, desertų, kavos ir kt. - gegužės 20 d.
 • Turgaus dalyviai registruojami interneto puslapiuose www.zagaresvysniufestivalis.lt, zagaresrp.am.lt
 • Užsiregistravus, tačiau paaiškėjus, kad turgaus dalyvis negali atvykti į turgų, privalo iki birželio 20 d. apie tai informuoti organizatorius el. paštu vysniufestivalis@gmail.com arba telefonu: 8 615 15592.
 • Leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:
 • Sprendimą leisti prekiauti priima bei prekybos vietą suteikia Žagarės vyšnių festivalio turgaus organizatoriai.
 • Festivalio organizatoriai pasilieka teisę neleisti prekiauti turguje tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė klaidinančią informaciją arba ankstesnių festivalių metu pažeidė prekybos turguje taisykles.
 • Organizatoriai informuoja prekiautoją apie priimtą sprendimą leisti (neleisti) prekiauti turguje elektroniniu laišku iki 2017 m. birželio 1 d.
 • Prekybos vietos numeris suteikiamas: 2017 m. liepos 10 d.
 • Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietos numerį pranešama elektroniniu laišku.
 • Prekiautojui elektroniniu laišku yra atsiunčiamas leidimas prekiauti ir vienam automobiliui įvažiuoti į renginio vietą (būtina atsispausdinti, įrašyti prekybos vietos numerį). Atvykti ir pasistatyti automobilį į prekybos vietą būtina iki turgaus pradžios.
 • Vienam turgaus dalyviui gali būti suteikiamos kelios prekybos vietos. Registracijos anketoje privaloma nurodyti ar pageidaujamos prekybos vietos turi būti viena šalia viena kitos ar skirtingose renginio erdvėse.
 • Turgaus dalyviui neatvykus į prekybos vietą iki turgaus pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui. 
 • Renginio vidaus taisyklės:
 • Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti turgaus dalyvis. Turgaus metu dalyvis privalo juos turėti, kad reikalui esant būtų galima patikrinti.
 • Organizatoriai turgaus dalyviui suteikia 3 x 3 m prekybinį plotą bei vietą vienam lengvajam automobiliui.
 • Dalyvio stendo konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti besiribojantiems kitiems dalyviams ir negali viršyti dalyvio paraiškoje nurodyto ploto ribų. Prekiaujant iš automobilių ar vagonėlių, būtina atkreipti dėmesį iš kurios pusės atsidaro langai, durys, vyksta prekyba.
 • Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje.
 • Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) ir elektros energija turgaus dalyvis turi pasirūpinti pats. Renginys vyksta istoriniame dvaro parke, todėl elektros, vandens ir kt. infrastruktūros nėra.
 • Prekybinė vieta turi būti įrengta tvarkingai. Turgaus dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka visą turgaus laiką būtų tvarkingos ir švarios, joje nebūtų laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Turgaus dalyvis, gavęs iš organizatorių pastabą apie šio punkto pažeidimą, privalo ištaisyti pažeidimą per organizatorių nurodytą protingą terminą.
 • Renginio metu dalyvis neturi trukdyti kitiems dalyviams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)
 • Turgaus dalyvis privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už turgaus dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.
 • Dalyvio mokestis:
 • Privalomo prekybos vietos mokesčio nėra, tačiau labai prašome paremti festivalį.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, visų turgaus dalyvių prašome paremti Žagarės vyšnių festivalį. Žagarės regioninio parko direkcija apie paramos gavimą atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Geranoriškai paremti Žagarės vyšnių festivalį galima pervedant lėšas į Žagarės regioninio parko direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT55 7300 0100 0249 8950, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000. Paskirtis „Parama Žagarės vyšnių festivaliui“. Parama dirbiniais ar kita produkcija nerenkama.
 • Skirstant prekybos vietas bus atsižvelgiama į paramos festivaliui dydį, todėl paramą prašytumėm pervesti iki 2017 m. birželio 20 d.
 • Parama skaičiuojama vienam prekybos plotui (3x3 m). Jei numatoma prekiauti keliose prekybos vietose, registracijos anketoje būtina nurodyti, kokia paramos suma skiriama kiekvienai prekybos vietai.
 • Pervedus paramą, tačiau neatvykus prekiauti, pervesta parama negražinama.
 • Kita informacija:
 • Turgaus dalyvis atsako už savo parduodamų prekių kokybę.
 • Organizatoriai renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali naudoti nekomerciniais tikslais.
 • Organizatorius neatsako už be priežiūros paliktus daiktus. Kiekvienas prekiautojas privalo pats pasirūpinti savo prekių saugumu bei draudimu.
 • Rekomenduojama dirbinius ir produktus, stalus bei palapines papuošti vyšnių festivalio simboliu – vyšniomis.
 • Turgaus dalyvis, nesilaikantis šių taisyklių, šalinamas iš turgaus bei kitais metais neregistruojamas. Organizatoriai neatsako už pašalinimo iš renginio metu sugadintas prekes ar įrangą.
 • Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 

Registracija prekiauti Žagarės vyšnių festivalio turguje 2017 m. liepos 14-15 d.

 

Žagarės vyšnių festivalio 2017 turgaus schema

 

Pekybos vietos schema