Žagarė kasmet trečiąjį liepos savaitgalį būna triukšmingiausias ir svetingiausias Lietuvos miestas, kurį sušildo muzika, prisodrinta vyšnių aromato, dainos, pagarba šimtmečių istorinei praeičiai, ilgai nesimačiusių bičiulių apsikabinimai, į visas puses dalijamos šypsenos, pasididžiavimas savo gimtine.

2020 ir 2021 m. už bilietus surinktos lėšos skirtos Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės įamžinimui ir jos skulptūros pastatymui Žagarėje. 2022 m. surinkta suma skirta karo niokojamos Ukrainos palaikymui.