Žagarė kasmet trečiąjį liepos savaitgalį būna triukšmingiausias ir svetingiausias Lietuvos miestas, kurį sušildo muzika, prisodrinta vyšnių aromato, dainos, pagarba šimtmečių istorinei praeičiai, ilgai nesimačiusių bičiulių apsikabinimai, į visas puses dalijamos šypsenos, pasididžiavimas savo gimtine.
2022 m. jau „pilnamečiu“ tapsiantis Žagarės vyšnių festivalis numatomas liepos 15-17 dienomis.

 Covid 19 pandemija visai netikėtai festivaliui įvedė naują tradiciją – koncertinė šventės dalis organizuojama su bilietais taip siekiant valdyti ir riboti lankytojų srautus. Už bilietus surinkti pinigai skiriami kilniam tikslui.

2020 ir 2021 m. už bilietus surinktos lėšos skirtos Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės įamžinimui ir jos skulptūros pastatymui Žagarėje. 2022 m. surinktą sumą planuojama skirti karo niokojamos Ukrainos palaikymui.